ᠠᠮᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠶ‍ᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠨᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠪᠠ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠠᠤᠨ
1. ᠠᠳᠤᠭᠤ(ᠮᠤᠷᠢ ) ᠁ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠁ ᠭᠡᠭᠦᠤ
2. ᠥᠭᠡᠷ ᠁ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠁ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠠ
3. ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠁ ᠪᠣᠤᠷ᠎ᠠ ᠁ ᠢᠩᠭᠡ
4. ᠬᠤᠨᠢ ᠁ ᠬᠤᠴᠠ ᠁ ᠵᠤᠰᠠᠭ
5. ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠁ ᠣᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠁ ᠵᠤᠰᠠᠭ
6. ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠁ ᠬᠠᠪᠠᠨ ᠁ ᠮᠡᠭᠡᠵᠢ
7. ᠪᠠᠷᠰ ᠁ ᠭᠡᠡᠳᠤ ᠁ ᠥᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢᠨ
8. ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠁ ᠣᠭᠤᠨᠤ ᠁ ᠰᠤᠭᠤ(ᠮᠠᠷᠠᠯ )
9. ᠬᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠁ ᠢᠠᠵᠢ ᠁ ᠰᠦᠠᠳᠠᠰᠤ
10.ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠁ ᠭᠤᠷ ᠁ ᠵᠦᠷ
11.ᠠᠷᠠᠳᠤ ᠁ ᠠᠷᠢᠳᠤ ᠁ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠨ
12.ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠁ ᠪᠣᠷᠭᠢ ᠁ ᠨᠠᠭᠠᠢ (ᠲᠠᠷᠴᠠ )
13.ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠢ ᠁ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠳᠡᠭᠡ ᠁ ᠡᠪᠰᠢ
14.ᠬᠠᠯᠢᠭᠤ ᠁ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠁ ᠡᠪᠢ
15.ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠥᠳᠡᠭᠡ ᠁ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠳᠠᠭ ᠁ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠠᠳᠠᠭ
16.ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯ ᠁ ᠰᠤᠨ ᠁ ᠪᠣᠷᠤᠠᠠᠴᠢᠨ
ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠦ
1. ᠪᠠᠷᠰ ᠁ ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ
2. ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠁ ᠪᠠᠯᠳᠡᠷᠭᠡ
3. ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠁ ᠭᠦᠭᠦ
4. ᠮᠠᠩᠭᠢᠰᠤ ᠁ ᠬᠠᠨᠢᠰᠤ
5. ᠬᠠᠯᠢᠭᠤ ᠁ ᠪᠣᠷ
6. ᠳᠠᠤᠯᠠᠢ ᠁ ᠪᠦᠵᠦᠡᠭ᠌
7. ᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠤ ᠁ ᠨᠤᠭᠤᠯ (ᠰᠢᠷᠠᠢ᠌ᠭᠢ )
8. ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠁ ᠢᠠᠵᠠᠭ᠎ᠠ
9. ᠳᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠁ ᠮᠦᠠᠳᠤᠯ
10.ᠭᠦᠳᠡᠷᠡᠢ ᠁ ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠤᠷᠠᠢ
11.ᠵᠤᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠁ ᠴᠤᠷᠳᠠ
12.ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠁ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ
13.ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠁ ᠪᠠᠮᠪᠠᠷᠰᠢ
14.ᠬᠤᠨᠢ ᠁ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ
15.ᠬᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠁ ᠬᠤᠳᠤᠯ
16.ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠁ ᠢᠰᠢᠭᠡ
17.ᠥᠭᠡᠷ ᠁ ᠳᠤᠭᠤᠯ
18.ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠁ ᠪᠣᠳᠤᠭᠤ
19.ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠁ ᠨᠤᠭᠤᠤᠯ
20.ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠁ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ
21.ᠥᠨᠡᠭᠡ ᠁ ᠳᠠᠪᠠᠷ
22.ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠢ ᠁ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠢ
23.ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠁ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠢ
24.ᠲᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠁ ᠴᠤᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ
25.ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠁ ᠳᠤᠷᠤᠢ
26.ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠁ ᠰᠢᠨᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ
27.ᠪᠣᠭᠤ ᠁ ᠨᠥᠷᠦᠭᠡ (ᠢᠯᠢ )


ᠵᠤᠭᠢᠶ‍ᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠣᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠠᠰᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5848
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26